Giełda

       Profil użytkownika (widok): 

Ustawienia

Tryb działania bota


Import ustawieńBazowa waluta operacyjna


Uwaga! po zmianie bazowej waluty operacyjnej należy odczekać kilka minut aż pojawią się statystyki naliczane w nowej walucie operacyjnej

Limit inwestowania


754.12 USDT


Kwota inwestowania


Kwota dla kursu ATH (najwyżej zanotowanego kursu z 30 dni [próg 100%]):

Kwota dla kursu MID (średniego zanotowanego kursu z 30 dni [próg 50%]):

Kwota dla kursu ATL (najniżej zanotowanego kursu z 30 dni [próg 0%]):

Kwota jest proporcjonalnie wyliczana na podstawie kursu waluty pomiędzy kursami ATH, MID i ATL z 30 dni

Konfiguracja bota


Smart-Loss (upłynnianie stratnych pozycji)
Wykluczone waluty


Powiadomienia PushOver