Giełda

       Profil użytkownika (widok): 

Ranking użytkowników

Najlepsi użytkownicy bota

Najlepszy zysk użytkowników (cały zakres czasu):

Najlepszy zysk użytkowników (30 dni):

Najlepszy procent zysku użytkowników:

Najlepszy poziom trafności użytkowników:

Największa liczba punktów użytkowników: (pierwsze miejce to 20 punktów, 20. miejsce to 1 punkt) (suma punktów z 3 powyższych rankingów)