Giełda

       Profil użytkownika (widok): 

Symulator filtrów

Żródło danych dla symulatoraPodgląd symulatora20


5


19


-14


-4.30%

Ustawienia symulatora
Wykres historii symulatora

1 dzień:


Wykres historii zysku bota

1 dzień:

Wykres historii aktualnych punktacji i wzrostów/spadków procentowych symulatora

1 dzień: