Giełda

       Profil użytkownika (widok): 

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Bot nie otwiera pozycji

Przejrzyj instrukcję krok po kroku w zakładce 'Pomoc' a także obejrzyj film instruktażowy YouTube.
Sprawdź czy jest ustawiony limit kapitału na zakładce 'Akcje' i czy nie jest on przekroczony (pod limitem kapitału jest informacja o aktualnym użyciu kapitału przez pozycje na liście ofert) i upewnij się, że masz dostępne środki dla bota w danej walucie FIAT.
Wykonaj ręczny zakup waluty w zakładce 'Akcje', sprawdź czy pozycja pojawia się na tablicy ofert bota. Sorawdź czy pozycja nie zgłasza błędu.
Sprawdź czy masz włączone i skonfigurowane kopiowanie ruchów od innych użytkowników wprowadzonych na zakładce 'Kopiowanie ruchów'.
Sprawdź czy włączone są alerty z filtrów dla bota. Należy odpowiednio włączyć filtry na zakładce 'Filtry i Alerty' aby sugerowane waluty trafiały do bota aby ten mógł otwierać pozycje.

Bot nie kopiuje wszystkich ruchów z podanego profilu

Sprawdź w historii giełdy czy takie zlecenia miały miejsce, bo być może oferty są kopiowane i widnieją w historii giełdy ale nie zostały skupione bo kurs nagle wzrósł i anulował oferty w bocie.
Sprawdź kiedy ostatnio była otwarta pozycja u osoby, którą kopiujesz. Być może u danej osoby, nie było żadnych nowych otwartych pozycji od dłuższego czasu.
Sprawdź czy nie masz przekroczonego limitu maksymalnej ilości pozycji na tablicy albo czy nie przekroczyłeś limitu kapitału.
Sprawdź czy kopiujesz ruchy ręczne danego użytkownika czy może kopiujesz tylko ruchy automatyczne bota danego użytkownika. Sprawdź jaką metodą gra kopiowany użytkownik, być może on w ogóle nie gra ręcznie w bocie a tylko automatycznymi alertami bota, wtedy należy kopiwać jego ruchy z alertów a nie ręcznych zagrań.
Sprawdź czy kopiowana osoba sama gra ręcznie albo czy sama gra automatycznie według swoich filtrów (patrz na jego profilu kolumna 'Kopiowanie' na tablicy ofert). Jeżeli kopiowana osoba nie gra sama a tylko kopiuje czyjeś ruchy to takich ruchów nie da się kopiować. Należy kopiować profil. który nie kopiuje innych a sam gra botem z własnymi ustawionymi filtrami i alertami

Błąd zakupu 'This action disabled is on this account'

Należy odblokować daną walutę na giełdzie Binance albo wykluczyć ją w bocie w zakładce 'Ustawienia' w parametrze 'Wykluczone waluty' (można też wykluczyć całą grupę walut UP i DOWN, patrz opis parametru).

Status 'WAIT TP'

Bot po skupieniu oferty BID z reguły od razu wystawia ofertę sprzedaży ASK. Czasami bot może nie wystawić oferty ASK jeżeli oferta wystawiona jest zbyt wysoko (powyżej 100% różnicy między aktualnym kursem a kursem ASK [TakeProfit]). Bot czeka ze statusem 'WAIT TP' aż kurs wzrośnie aby odstęp między aktualnym kursem a kursem ASK zmniejszył się i wtedy wystawi ofertę ASK.

Kolumna 'SmartLoss'

W tabeli ofert przy każdej pozycji w kolumnie 'Smartloss' jest informacja ile jeszcze brakuje w puli strat w sekcji 'SmartLoss' aby pozycja została sprzedana przez SmartLoss.
Ręczna sprzedaż ze stratą albo funkcja StopLoss obniża pulę o sprzedaną stratną pozycję.